Obavijest o projektu ReactEU

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv instrumenta:

Naziv operativnog programa:

Naziv javnog poziva:

Naziv korisnika:

Broj ugovora:

Naziv projekta:

Glavni cilj projekta:

Kratak opis projekta:

Rezultati projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

EU sufinanciranje projekta:

Razdoblje provedbe projekta:

Kontakti za dodatne informacije:

Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

HERCIGONJA-STOLARIJA d.o.o.

KK.11.1.1.01.0689

Jačanje konkurentnosti tvrtke HERCIGONJA-STOLARIJA ulaganjima u napredne tehnologije proizvodnje te zelene i digitalne tehnologije

Povećanje proizvodnih kapaciteta, unaprjeđenje proizvodne tehnologije i jačanje konkurentnosti HERCIGONJA-STOLARIJA d.o.o. kroz ulaganja u digitalne i zelene tehnologije.

Projektom je planirana nabava i implementacija suvremene proizvodne opreme, optimizacija procesa i organizacije poslovanja, usavršavanje djelatnika za korištenje novih tehnologija i informatizacija poslovanja.

Provedbom predmetnog projekta  optimizirat će se proizvodni proces i organizacija poslovanja te osnažiti ljudski resursi. Uvest će se nova tehnološka rješenja povezana sa zelenim i digitalnim ciljevima. Posljedično, projekt će rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća, rastom prihoda od prodaje, prihoda od izvoza te povećanjem broja zaposlenih.

5.661.640,67 HRK

2.010.945,65 HRK

30.09.2021.-30.09.2023.

HERCIGONJA-STOLARIJA d.o.o.

Boris Hercigonja, direktor

W: https://hercigonja-stolarija.hr/

M: hercigonja@hercigonja-stolarija.hr

T: +385 1 3370 490

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke HERCIGONJA-STOLARIJA d.o.o.